Aplicatia AUDIT SSM

Image

Aplicatia AUDIT SSM se adreseaza in principal:

– auditorilor in SSM

– evaluatorilor de risc SSM

– inspectorilor de munca

– responsabililor din intreprinderi pe probleme de SSM

Auditul SSM este o componenta a evaluarii S.S.M. si este necesar in vederea diagnosticarii sistematice a starii de conformitate a sistemului de management a organizatiei, in raport cu prevederile legale in domeniul S.S.M.

Auditul SSM
implica evaluarea elementelor sistemului de munca: Mijloace de Productie – Mediu de Munca – Sarcina de Munca – Executant.

AVANTAJ: LICENTA TERMEN NELIMITAT!


Auditul de conformitate in domeniul S.S.M cuprinde
:

– Audituri de conformitate a locurilor de munca in raport cu prevederile Legii nr. 319/2006, a hotararilor de guvern referitoare la cerintele minime de securitate si sanatate in munca care trebuie asigurate lucratorilor la locurile de munca si dupa caz a altor reglementari aplicabile;

– Audituri de conformitate a echipamentelor de munca in raport cu cerintele minime de securitate si sanatate in munca care trebuie asigurate lucratorilor la utilizarea echipamentelor de munca;

– Audituri de conformitate a produselor (realizate) cu specificatiile de proiectare si executie a produsului, cerintele de calitate tehnice si de securitate a muncii.

Cu ajutorul aplicatiei  veti putea gestiona Auditul de Conformitate SSM.

TARIF: 700 LEI + TVA/ licenta