Curs HAZOP pentru liderii si membrii din echipa

Image

Bucuresti

2 zile

Curs

Cum puteţi controla riscurile la locurile de muncă?

HAZOP este un instrument excelent, o abordare riguroasă și structurată de evaluare a riscurilor, care vă permite identificarea problemelor operaționale, a pericolelor și a riscurilor, dar eficacitatea și eficiența unui studiu HAZOP depinde de competența liderului și a membrilor echipei. Acest curs va ajuta liderii și specialiștii să dezvolte abilitățile necesare pentru a realiza proiecte eficiente în ceea ce privește siguranța instalațiilor, costurile, proiectarea și managementul în organizațiile lor.

Cursul vă oferă aspecte semnificative, sfaturi și bune practici pe care analiștii le folosesc pentru a efectua eficient analiza HAZOP. Abordarea se dorește a fi una practică și interactivă.

De asemenea, cursul este conceput astfel încât să ofere participanţilor cunoştinţe şi abilităţi practice necesare pentru a efectua şi interpreta un studiu HAZOP în special în acele întreprinderi unde există procese tehnologice sau fluxuri de activităţi interdependente, folosind în acest scop exemple şi studii de caz, pentru a se asigura că procedurile operaţionale sunt implementate şi sigure, iar punerea în funcţiune, pornirea şi funcţionarea instalaţiilor se desfăşoară fără probleme.

Identificarea pericolelor este fundamentală pentru proiectarea şi exploatarea în condiții de siguranță și funcționare a oricărui sistem, fie că este vorba un proces dintr-o uzină petro-chimică sau orice alt proces.
 
Metoda de studiu HAZOP este practică, bine dezvoltată și este utilă în majoritatea aplicațiilor.

AGENDA CURSULUI

Ziua I 

09:00 - 09:30
Primirea participanților 

09:30 - 11:45
   - Introducere. Aspecte legislative. 
   - Concepte de managementul siguranței proceselor și evaluare a riscurilor 
   - Scenarii credibile și cauze posibile 
   - Tehnicile ”what-if/checklist” 
   - Metodologia & Abordarea HAZOP, HAZID pentru procesele continue 

11:45 – 12:15
Coffee break 

12:15 - 14:30:
   - HAZOP în controlul sistemelor 
   - Echipa HAZOP: importanța, componența, roluri și responsabilități 

14:30 – 15:00
Coffee break 

15:00 – 16:30:
   - HAZOP – raportare, monitorizare și acțiuni 
   - Discuții libere, întrebări, concluzii
Ziua II 
 
09:00 - 09:30
Primirea participanților 

09:30 - 11:45

- HAZOP – Exemple, Studii de caz
- Aplicație software: HAZOP Manager 

11:45 – 12:15

Coffee break 

12:15 - 14:30

- Moduri de defectare & analiza efectelor 
- Straturi de protecție 
- Compararea HAZOP cu alte tehnici de analiză a riscurilor 
- Exemple, Studii de caz 

14:30 – 15:00

Coffee break 

15:00 – 16:30

- Test 
- Discuții libere, întrebări, concluzii, înmânarea diplomelor de participare
OBIECTIVELE CURSULUI
Punerea la dispoziţia participantilor a informaţiilor privind fundamentele conceptuale şi practice privind tehnicile HAZOP, HAZID şi a le prezenta importanţa acestor tehnici pentru sistemele existente sau în curs de proiectare şi cum pot fi acestea îmbunătăţite pentru a avea o funcţionare sigură.
Obţinerea abilităţilor de utilizare a analizei HAZOP, HAZID prin exemple şi studii de caz.
STRUCTURA CURSULUI
01
HAZOP (HAZard and OPerabilityAnalysis) – Analiza HAZOP este utilizată pentru a identifica posibilele pericole şi probleme operaţionale în termeni de defecţiuni tehnice şi erori umane. ● Introducere ● Metodologia de lucru ● Tehnica ● Înregistrările HAZOP ● Studii de caz
02
HAZID (HAZard IDentification) este o metodă sistematică de identificare a pericolelor existente sau potenţiale dintr-un sistem. Această metodă este adesea folosită ca bază pentru evaluarea riscurilor. ● Introducere ● Metodologia de lucru ● Înregistrările HAZID
03
Aplicaţie Software: HAZOP Manager
Participanţilor li se va oferi o licenţă a aplicației precum şi informaţiile necesare utilizării acesteia.

Cui se adresează acest Curs:

Proiectanților de instalații, evaluatorilor de riscuri profesionale, auditorilor, inginerilor de proces, tehnicienilor şi supervizorilor, managerilor de uzine şi fabrici, managerilor de proiecte din orice domeniu de activitate, responsabililor cu mentenanţa proceselor, responsabililor cu sistemele de siguranţă, operatorilor de instalaţii, personalului de întreţinere.

Toate cursurile de formare (inclusiv aplicaţia software) pot fi adaptate pentru a se potrivi organizației dumneavoastră.
Cursul poate avea loc la locațiile noastre sau la sediul companiei dumneavoastră.

Veți pleca acasă cu:

aplicația software HAZOP Manager (ultima versiune, o licență pentru fiecare participant)
prezentarea în format PowerPoint
mapa în care sunt incluse diferite formulare și informații
diploma de participare
Prezentarea va fi susținută de: drd. ing. Adrian Ispăsoiu

Durata Cursului: 2 zile, 6 ore/zi

Observatii: 
- participanții de la WS&Cursurile MERP anterioare beneficiază de 50 Lei reducere
- participarea a minim 3 persoane de la aceeaşi întreprindere beneficiază de o reducere totală de 150 Lei

INSCRIE-TE LA CURS!


captcha
Powered by BreezingForms