Curs SSM Merp Manager

Curs Evaluare Riscuri - MERP MANAGER (2 zile)

 

Bucuresti

2 zile

Curs

MERP MANAGER este un instrument excelent, o abordare riguroasă și structurată de identificare, estimare şi evaluare a riscurilor, bazată pe standardul EN ISO 12100/2010 cu actualizările ulterioare, care vă permite să cunoaşteţi şi să ţineţi sub control toate riscurile profesionale dintr-o întreprindere, dar eficacitatea și eficiența unei evaluări de riscuri profesionale depinde și de competența membrilor echipei de evaluare.

Acest curs SSM va ajuta evaluatorii de riscuri profesionale și specialiștii să dezvolte abilitățile necesare pentru a realiza proiecte eficiente în ceea ce privește siguranța locurilor de muncă, a costurilor, a climatului de siguranţă precum și managementul în organizațiile lor.
Curs Evaluare Riscuri - vă oferă aspecte semnificative, sfaturi și bune practici pe care analiștii le folosesc pentru a efectua eficient analiza riscurilor. Abordarea se dorește a fi una practică și interactivă.

De asemenea, cursul SSM este conceput astfel încât să ofere participanţilor cunoştinţe şi abilităţi practice necesare pentru a efectua şi interpreta o evaluare de riscuri profesionale folosind MERP în special în acele întreprinderi unde există procese tehnologice sau fluxuri de activităţi interdependente, folosind în acest scop exemple şi studii de caz, pentru a se asigura că toate activităţile şi riscurile asociate lor au fost identificate, analizate şi evaluate.

Identificarea pericolelor, a surselor ce generează riscuri profesionale, este fundamentală pentru o lucrare de evaluare a riscurilor, indiferent că este vorba de o clădire în care se desfăşoară preponderent activităţi de birou sau procese dintr-o uzină petro-chimică sau orice alt tip de întreprindere.
Obiective Curs Evaluare Riscuri:
Punerea la dispoziţia participantilor a informaţiilor privind fundamentele conceptuale şi practice privind tehnica MERP şi a le prezenta importanţa şi eficienţa acestei tehnici pentru evaluarea riscurilor profesionale din întreprinderile din România.
Obţinerea abilităţilor de utilizare a MERPprin exemple şi studii de caz.
Aplicaţie Software: MERP Manager
Participanţilor li se va oferi o licenţă a aplicației precum şi informaţiile necesare utilizării acesteia.
Toate cursurile de formare (inclusiv aplicaţia software) pot fi adaptate pentru a se potrivi organizației dumneavoastră. Cursul poate avea loc la locațiile noastre sau la sediul companiei dumneavoastră.
Veți pleca acasă cu:
aplicația software MERP Manager (ultima versiune, o licență pentru fiecare participant)
prezentarea în format PowerPoint
mapa în care sunt incluse diferite formulare și informații
diploma de participare

Evaluare riscuri - Aplicatia Merp Manager

Aplicatia Merp Manager
Cui se adreseaza- Curs Evaluare Riscuri?
Evaluatorilor de riscuri profesionale
Tehnicienilor
Proiectanților
Auditorilor
Tehnicienilor şi supervizorilor
Responsabililor cu mentenanţa proceselor
Operatorilor de instalaţii
Experţilor
Specialiştilor SSM
Arhitecţilor şi coordonatorilor de şantiere
Inginerilor de proces
Managerilor de uzine şi fabrici
Responsabililor cu sistemele de siguranţă
Personalului de întreţinere

Agenda Cursului - Evaluare Riscuri

Ziua I

09:00 - 09:30

Primirea participanților

09:30 - 11:45

- Introducere. Aspecte legislative.
- Concepte de managementul siguranței proceselor și evaluare a riscurilor profesionale
- Prezentarea standardelor internaţionale pe care se bazează MERP: ISO 12100/2010, ISO 13849-1

11:45 – 12:15

Coffee break

12:15 - 14:30

- Tehnici superioare de identificare, estimare şi evaluare a riscurilor profesionale
- Echipa MERP: importanța, componența, roluri și responsabilități

14:30 – 15:00

Coffee break

15:00 – 16:30

- Metodologia & Abordarea MERP pentru evaluarea riscurilor profesionale din România la standarde Europene
- Discuții libere, întrebări, concluzii

Ziua II

09:00 - 09:30

Primirea participanților

09:30 - 11:45

MERP - Exemple, Studii de caz - Aplicație software: MERP Manager

11:45 – 12:15

Coffee break

12:15 - 14:30

- Exemple practice de utilizare MERP cu ajutorul aplicaţiei MERP Manager
- Compararea MERP cu alte tehnici de analiză a riscurilor profesionale

14:30 – 15:00

Coffee break

15:00 – 16:30

- Test
- Discuții libere, întrebări, concluzii, înmânarea diplomelor de participare

Toate cursurile de formare (inclusiv aplicaţiile software) pot fi adaptate pentru a se potrivi organizației dumneavoastră. Cursurile pot avea loc in locațiile noastre sau la sediul companiei dumneavoastră.

office@adriaexpert.ro