Aplicatia MERP
Manager este dezvoltata de ADRIA EXPERT si este un instrument excelent, o abordare riguroasa si structurata de identificare, estimare si evaluare a riscurilor.
HAZOP (Hazard and Operability Analysis)
Analiza HAZOP este utilizata pentru a identifica posibilele pericole si probleme operationale in termeni de defectiuni tehnice si erori umane.
Servicii SSM - PSI (SU)
Firma AdriaExpert va ofera solutii viabile si profesionale de securitate si sanatate in munca (SSM) adaptate fiecarui client, devenind astfel un reper important in servicii de SSM dar si a situatiilor de urgenta (SU) in Romania.
Image

COORDONARE SANTIERE TEMPORARE SI/SAU MOBILE

Coordonarea se efectueaza atat pe durata realizarii proiectului, cat si a realizarii lucrarii.
Coordonarea pe durata realizarii proiectului consta in
:

elaborarea sau solicitarea elaborarii, sub responsabilitatea coordonatorului in materie de sanatate si securitate, a unui plan de securitate si sanatate, precizând regulile aplicabile santierului respectiv si tinând seama de activitatile de exploatare care au loc în cadrul acestuia;
pregatirea unui dosar de interventii ulterioare, adaptat caracteristicilor lucrarii, continând elementele utile în materie de securitate si sanatate de care trebuie sa se tina seama în cursul eventualelor lucrari ulterioare;
adaptarea planului de securitate si sanatate la fiecare modificare adusa proiectului;
transmiterea elementelor planului de securitate si sanatate tuturor celor cu responsabilitati în domeniu;
deschiderea unui registru de coordonare completarea acestuia;
transmiterea planului de securitate si sanatate,a registrului de coordonare si a dosarului de interventii ulterioare beneficiarului si/sau managerului de proiect si coordonatorului în materie de securitate si sanatate pe durata realizarii lucrarii;
participarea la întrunirile organizate de beneficiar si/sau de managerul de proiect;
stabilirea, în colaborare cu beneficiarul si/sau managerul de proiect, a masurilor generale de securitate si sanatate aplicabile santierului;
armonizarea planurilor proprii de securitate si sanatate ale antreprenorilor cu planul de securitate si sanatate al santierului;
organizarea coordonarii între proiectanti;
monitorizarea eventualelor interferente ale activitatilor de pe santier

Coordonarea pe parcursul realizarii lucrarii consta in:

aplicarea principiilor generale de prevenire si de securitate la alegerea solutiilor tehnice si/sau organizatorice în scopul planificarii diferitelor lucrari sau faze de lucru care se desfasoara simultan ori succesiv si la estimarea timpului necesar pentru realizarea acestor lucrari sau faze de lucru;
avizarea planurilor de securitate si sanatate elaborate de antreprenori si modificarile acestora
efectuarea de vizite comune pe santier cu fiecare antreprenor sau subantreprenor, înainte ca acestia sa redacteze planul propriu de securitate si sanatate;
stabilirea, împreuna cu antreprenorul, a obligatiilor privind utilizarea mijloacelor de protectie colectiva, a instalatiilor de ridicat sarcini,si a  accesului pe santier;
durata lucrărilor este apreciată a fi mai mare de 30 de zile lucrătoare şi pe şantier lucrează simultan mai mult de 20 de lucrători;
monitorizarea tuturor interferentelor activitatilor din perimetrul santierului sau din vecinatatea acestuia;
stabilirea, în colaborare cu managerul de proiect si antreprenorul, a masurilor generale aplicabile santierului;
luarea masurilor necesare pentru ca numai persoanele abilitate sa aiba acces pe santier;
coordonarea activitatilor care urmaresc aplicarea corecta a instructiunilor de lucru si de securitate a muncii;
organizarea cooperarii între angajatori, inclusiv a celor care se succed pe santier, si coordonarea activitatilor acestora, privind protectia lucratorilor, prevenirea accidentelor si a riscurilor profesionale care pot afecta sanatatea lucratorilor, informarea reciproca si informarea lucratorilor si a reprezentantilor acestora si, daca este cazul, informarea lucratorilor independenti;
volumul de mână de lucru estimat este mai mare de 500 de oameni-zi.
Image
ADRIA EXPERT, membra a UCSSMR, dispune de personal cu calificare de coordonatori santiere si desfasoara servicii de coordonare santiere temporare si/sau mobile.

Luarea si respectarea masurilor de prevenire si protectie elimina suferinta umana in cazul accidentelor de munca, precum si amenzi costisitoare, litigii, pierderi materiale, pierderi de timp si pierderi de resurse.

Aveti nevoie de mai multe detalii cu privire la serviciile noastre?

office@adriaexpert.ro