EVALUARE RISC LA SECURITATE FIZICA

Image
Analiza de risc pentru un obiectiv se face in baza unor documente, a unui chestionar/interviu privind activitatea firmei si masurile de securitate deja existente (daca este cazul) si, neaparat, a unei vizite la obiectivul evaluat.
Analiza de risc se incheie prin completarea unei grile de calcul a riscului si realizarea unui raport de evaluare si tratare ale riscului. In acest raport este prezentat obiectivul analizat si sunt detaliate toate rubricile din grila de calcul. De asemenea sunt stabilite masurile de securitate ce trebuie implementate in vederea incadrarii in nivelul de risc acceptabil (60%).
Analiza de risc se efectueaza inaintea instituirii masurilor de securitate si se revizuieste in una din urmatoarele situatii:
  1. cel putin odata la 3 ani, pentru corelarea cu dinamica parametrilor interni şi externi care genereaza si/sau modifica riscurile la securitatea fizica a unitatii
  2. in cel mult 60 de zile de la producerea unui incident de securitate la unitatea respectiva;
  3. in cel mult 30 de zile de la modificarea caracteristicilor arhitecturale, functionale sau a obiectului de activitate al unitatii.
Analiza de risc la securitatea fizica este conditia  necesara pentru depunerea spre avizare a planului de paza al unei unitati.
Image