Aplicatia MERP
Manager este dezvoltata de ADRIA EXPERT si este un instrument excelent, o abordare riguroasa si structurata de identificare, estimare si evaluare a riscurilor.
HAZOP (Hazard and Operability Analysis)
Analiza HAZOP este utilizata pentru a identifica posibilele pericole si probleme operationale in termeni de defectiuni tehnice si erori umane.
Servicii SSM - PSI (SU)
Firma AdriaExpert va ofera solutii viabile si profesionale de securitate si sanatate in munca (SSM) adaptate fiecarui client, devenind astfel un reper important in servicii de SSM dar si a situatiilor de urgenta (SU) in Romania.
evaluare riscuri protectia muncii

EVALUARE DE RISC PRIVIND SECURITATEA SI SANATATEA IN MUNCA

Conform Legii 319/2006 art. 12: lit. a)

Angajatorii au obligatia sa realizeze si sa fie in posesia unei evaluari a riscurilor pentru securitatea si sanatatea in munca, inclusiv pentru acele grupuri sensibile la riscuri specifice. Evaluarea riscurilor ajuta angajatorii sa ia masurile necesare pentru a proteja securitatea si sanatatea lucratorilor lor.

Aceste masuri cuprind:

  • prevenirea riscurilor profesionale;
  • informarea si instruirea lucratorilor;
  • asigurarea organizarii si a mijloacelor necesare pentru implementarea masurilor stabilite.

Evaluarea riscurilor este o examinare sistematica a tuturor aspectelor muncii, prin care se stabileste:

cauzele unor posibile vatamari sau raniri;

posibilitatile de eliminare a pericolelor

Evaluarea riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională constă în

Identificarea riscurilor de la locul de munca analizat

Cuantificarea si ierarhizarea riscurilor

Stabilirea probabilitatii de producere

Atribuirea nivelului de risc in functie de gravitatea lor

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala este primul pas dupa demararea inceperii colaborarii cu beneficiarii. Importanta acestui demers este vitala pentru rezultatul acestei analize.

Conform Legii 307/2006, art. 19: lit. b):

  • Administratorul are obligatia sa asigure identificarea si evaluarea riscurilor de incendiu din unitatea sa si sa asigure corelarea masurilor de aparare impotriva incendiilor cu natura si nivelul riscurilor.
  • Evaluarea riscului de incendiu reprezinta procesul de estimare si cuantificare a riscului asociat unui sistem, denumit risc de incendiu existent, determinat pe baza probabilitatii de producere a incendiului si a consecintelor evenimentului respectiv, precum si de comparare a acestuia cu un nivel limita prestabilit, denumit risc de incendiu acceptat.
  • Masurile de apărare impotriva incendiilor, avute in vedere la determinarea riscului de incendiu existent, sunt cele destinate reducerii neutralizarii si/sau eliminarii factorilor de risc, respectiv pentru limitarea, localizarea si/sau lichidarea unui incendiu, in cazul in care acesta s-a produs.
Image
METODOLOGIA DE EVALUARE MERP - EN ISO 12100/2010
Metodologia MERP elaborata de ADRIA EXPERT, face parte din categoria metodelor analitice, semicantitative si consta, in esenta, in identificarea tuturor factorilor de risc importanti din sistemul analizat (unitate de munca/loc de munca) si cuantificarea dimensiunii riscului pentru fiecare factor de risc in parte, pe baza combinatiei dintre gravitatea vatamarii/ consecintei maxime previzibile si a probabilitatii de producere a vatamarii.
Aplicatia MERP-Manager este dezvoltata de ADRIA EXPERT si este un instrument excelent, o abordare riguroasa si structurata de identificare, estimare si evaluare a riscurilor, bazata pe standardul EN ISO 12100/2010, care va permite sa cunoasteti si sa tineti sub control toate riscurile profesionale din companie.
Image
EVALUARE RISCURI PSIHO-SOCIALE
Cresterea motivarii propriilor angajati este in relatie directa cu cresterea productivitatii muncii.
Indiferent de sectorul de activitate, cresterea productivitatii muncii se poate realiza prin tinerea sub control a riscurilor psiho-sociale din companie.

Image
EVALUARE RISCURI ERGONOMICE

ADRIA EXPERT
desfasoara servicii de evaluare a riscurilor ergonomice.
Aplicatia QEC dezvoltata de ADRIA EXPERT faciliteaza gestionarea riscurilor ergonomice la posturile de munca.

Luarea si respectarea masurilor de prevenire si protectie elimina suferinta umana in cazul accidentelor de munca, precum si amenzi costisitoare, litigii, pierderi materiale, pierderi de timp si pierderi de resurse.

office@adriaexpert.ro

ADRIAEXPERT MAI OFERA SI SERVICII DE: