Aplicatia MERP
Manager este dezvoltata de ADRIA EXPERT si este un instrument excelent, o abordare riguroasa si structurata de identificare, estimare si evaluare a riscurilor.
HAZOP (Hazard and Operability Analysis)
Analiza HAZOP este utilizata pentru a identifica posibilele pericole si probleme operationale in termeni de defectiuni tehnice si erori umane.
Servicii SSM - PSI (SU)
Firma AdriaExpert va ofera solutii viabile si profesionale de securitate si sanatate in munca (SSM) adaptate fiecarui client, devenind astfel un reper important in servicii de SSM dar si a situatiilor de urgenta (SU) in Romania.
protectia muncii

Securitate si Sanatate in Munca - Servicii SSM

Adria Expert va ofera solutii viabile si profesionale de securitate si sanatate in munca (SSM) adaptate fiecarui client, devenind astfel un reper important in servicii de SSM dar si a situatiilor de urgenta (SU) in Romania. Fie ca aveti nevoie de servicii de securitate si sanatate in munca (SSM), prevenirea si stingerea incendiilor (PSI), situatii de urgenta si protectie civila (SU-PC) sau evaluarea riscurilor, va oferim solutii complete.

Dupa realizarea unui audit complet al firmei dumneavoastra va putem oferi serviciile ce vor indeplini obligatiile privind securitatea si sanatatea in munca precum si respectarea altor normative adiacente.

Economisesti timp si bani

Eviti amenzi de zeci de mii de lei

Ce cuprinde serviciul de securitate si sanatate in munca (SSM)?

Identificarea si evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala;

elaborarea Planului de Prevenire si Protectie bazat pe evaluarea riscurilor (PPP);

stabilirea si elaborarea tematicilor de instruire pe categorii de personal;

elaborarea/actualizarea instructiunilor proprii de securitate si sanatate in munca (IPSSM);

asisitenta in intocmirea fiselor de instruire individuala in domeniul securitatii si sanatatii in munca;

Asistenta in intocmirea deciziilor pe linie de SSM cu privire la:

conducatorul locului de munca;

acordarea primului ajutor;

reprezentantul salariatilor cu raspunderi specifice in domeniul securitatii si sanatatii in munca;

mentinerea starii de sanatate a salariatilor in caz de temperaturi extreme;

evidentierea zonelor cu risc ridicat si specific;

evidentierea zonelor cu pericol grav si iminent;

Instruirea in domeniul SSM (securitate si sanatate in munca):

instruirea introductiv generala;

instruirea la locul de munca;

instruirea periodica;

instruirea periodica suplimentara (reinstruire);

elaborarea normativului de acordare a echipamentului individual de protectie (EIP);

elaborarea normativului de acordare a materialelor igienico-sanitare;

elaborarea fiselor de acordare a echipamentului individual de protectie;

elaborarea registrele de evidenta a accidentelor de munca;

Testarea salariatiilor:

testarea introductiv generala;

testarea la locul de munca;

testarea anuala de verificare a cunostintelor;

consultanta in vederea obtinerii autorizatiei de functionare d.p.d.v. al SSM (Legea 359/2004);

solutionarea accidentelor de munca;

stabilirea atributiilor si raspunderilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca;

autorizarea interna a exercitarii meseriilor si profesiilor prevazute in legislatia specifica;

intocmirea tabelului de evidenta a echipamentelor de munca;

infiintarea CSSM (comitetul de securitate si sanatate in munca) se infiinteaza in mod obligatoriu in cazul societatilor care depasesc 50 de salariati;

Image
Image

Persoanele juridice care desfăşoară următoarele activităţi sunt obligate să fie dotate cu truse sanitare de acordare a primului ajutor medical şi se vor folosi astfel:

Fisa tehnica de securitate (FTS) sau
fisa cu date de securitate (FDS)


Cand si pentru ce avem nevoie de acest document?

Detalii...

Luarea si respectarea masurilor de prevenire si protectie elimina suferinta umana in cazul accidentelor de munca, precum si amenzi costisitoare, litigii, pierderi materiale, pierderi de timp si pierderi de resurse.

office@adriaexpert.ro