SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA (SSM)
Adria Expert va ofera solutii viabile si profesionale de securitate si sanatate in munca (SSM) adaptate fiecarui client...
EVALUARE RISCURI PROFESIONALE
O evaluare de risc profesional este o examinare atenta a ceea ce ar putea cauza vatamari oamenilor astfel incat sa se poata lua masuri...
verificari pram

VERIFICARI PRAM

Instalatiile electrice trebuie verificate periodic, conform legislatiei. Una din aceste verificari este cea a prizelor electrice si existenta impamantarii, pentru evitarea electrocutarii.

Va putem oferi acest serviciu dispunand de personal cu calificare si experienta PRAM, cu dotare de aparatura de testare conforma cu legislatia actuala.

Un buletin tip PRAM este astfel necesar. Acesta certifica verificarea prizelor de impamantare si a paratrasnetelor si are ca scop:
Prevenirea electrocutarii personalului care utilizeaza instalatia electrica si echipamentul de lucru;
Prevenirea incendierii cladirilor si prevenirea distrugerii aparaturii electrice si electronice;
Verificarea continuitatii nulului de protectie;

Buletinele PRAM  sunt necesare la controalele efectuate de Inspectia Muncii, Protectia Consumatorului si Pompieri.

Verificarea si masurarea se efectueaza conform STAS 12604/4. Verificarea PRAM reprezinta masurarea rezistentei de dispersie a instalatiei de pamantare si paratrasnetului cu aparat special pentru acest scop. Aparatul este verificat periodic de metrologie autorizata. Periodicitatea verificarii PRAM este prevazuta de doua ori pe an (o data pe timp uscat si o data pe timp umed).

Măsurarea şi verificarea prizelor de pământ.

Măsurarea şi verificarea legăturilor de ramificaţie între priza de pământ şi utilaje, tablouri etc. Măsurarea şi verificarea rezistenţei de izolaţie la cabluri sau conducte de energie. În aceste măsuratori sunt incluse următoarele: verificarea instalaţiei electrice în totalitate, precum şi mici reparaţii ce nu necesită mari consumuri de materiale. Reparaţiile majore la  instalaţia electrică ce necesită un consum mare de materiale pot  fi executate contra cost pe  bază de contract.

ADRIA EXPERT are personal de specialitate, electricieni autorizaţi ANRE conform legislaţiei în vigoare.

Baza legala:  Buletin de verificare PRAM

LEGE nr. 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca
ART. 39
(9) Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei nerespectarea reglementarilor de securitate si sanatate in munca privind:
f) prevenirea accidentelor prin electrocutare la executarea, exploatarea, intretinerea si repararea instalatiilor si a echipamentelor electrice, precum si pentru prevenirea efectelor electricitatii statice si ale descarcarilor atmosferice;

HOTARARE nr. 1.146/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca 
3.3.18. Mijloacele si echipamentele electrice de protectie trebuie sa fie verificate, in conformitate cu prevederile reglementarilor si regulilor tehnice aplicabile, inainte de utilizare, la punerea in functiune, dupa reparatii sau modificari si apoi periodic (in exploatare).

Luarea si respectarea masurilor de prevenire si protectie elimina suferinta umana in cazul accidentelor de munca, precum si amenzi costisitoare, litigii, pierderi materiale, pierderi de timp si pierderi de resurse.

office@adriaexpert.ro