EVALUARE RISC LA INCENDIU

SCENARII LA FOC, PLAN DE EVACUARE

evaluare risc la incendiu
Evaluarea riscului de incendiu reprezintă procesul de estimare și cuantificare a riscului asociat unui sistem, denumit în continuare risc de incendiu existent, determinat pe baza probabilității de producere a incendiului și a consecințelor evenimentului respectiv, precum și de comparare a acestuia cu un nivel limită prestabilit, denumit în continuare risc de incendiu acceptat.

Evaluarea riscului de incendiu reprezinta procesul de comparare a riscului de incendiu identificat cu un nivel limita prestabilit, denumit risc de incendiu acceptat.
Categoriile de metode de evaluare a riscului de incendiu sunt prevazute in anexa nr. 2 la Metodologia privind identificarea, evaluarea si controlul riscurilor de incendiu, aprobata prin Ordinul nr. 210/2007 emis de ministrul internelor si reformei administrative si publicat in M.Of. nr. 360 din 28 mai 2007, cu modificarile si completarile ulterioare.

ADRIA EXPERT realizeaza urmatoarele servicii in domeniul Prevenirii si Stingerii Incendiilor (PSI):
   - Evaluare de risc la incendii
  - Scenarii la foc
evaluare riscuri psihosociale

EVALUARE RISCURI PSIHOSOCIALE

Riscurile psihosociale sunt generate de conceperea, organizarea și gestionarea precara a activitatii, precum si de un context social necorespunzator la locul de munca si pot avea efecte negative pe plan psihologic, fizic sau social, precum stresul la locul de munca, epuizarea sau depresia.
evaluare riscuri ergonomice

EVALUARE RISCURI ERGONOMICE

evaluare a riscurilor ergonomice cu un nivel ridicat de calitate trebuie sa corespunda sarcinilor efectuate zilnic de catre lucratori. ADRIA EXPERT a dezvoltat aplicatii si pentru diverse metodologii de evaluare a riscurilor ergonomice, precum: QEC, REBA, RULA, WISHA Lifting Calculator, ERGO Expert - metodologie dezvoltata de Adria Expert, adaptata cerintelor si necesitatilor din Romania.
evaluare riscuri securitate fizica

EVALUARE RISCURI SECURITATE FIZICA

Analiza de risc la securitatea fizica se efectueaza de catre experti autorizati, denumiti evaluatori de risc la securitate fizicaEvaluarea de risc la securitatea fizica se incheie prin completarea unei grile de calcul a riscului si realizarea unui raport de evaluare si tratare ale riscului.

ADRIA EXPERT VA OFERA SOLUTII SI SERVICII COMPLETE DE EVALUARE A RISCURI LA INCENDIU, SCENARII LA FOC SI PLAN DE EVACUARE.

office@adriaexpert.ro