EVALUARE RISC LA SECURITATE FIZICA

ANALIZA DE RISC LA SECURITATE FIZICA

evaluare riscuri securitate fizica

Conform Hotararii de Guvern 301 din 2012, toate firmele au obligatia sa-si faca evaluarea de risc in vederea identificarii si tratarii vulnerabilitatilor de securitate fizica.

Evaluarea de risc la securitatea fizica se efectueaza de catre experti autorizati, denumiti evaluatori de risc la securitate fizica.

Evaluarea de risc la securitate fizica pentru un obiectiv se face in baza unor documente, a unui chestionar/interviu privind activitatea firmei si masurile de securitate deja existente (daca este cazul) si, neaparat, a unei vizite la obiectivul evaluat.

Evaluarea de risc la securitatea fizica se incheie prin completarea unei grile de calcul a riscului si realizarea unui raport de evaluare si tratare ale riscului. In acest raport este prezentat obiectivul analizat si sunt detaliate toate rubricile din grila de calcul. De asemenea sunt stabilite masurile de securitate ce trebuie implementate in vederea incadrarii in nivelul de risc acceptabil (60%).

EVALUAREA DE RISC LA SECURITATE FIZICA SE EFECTUEAZA INAINTEA INSTITUIRII MASURILOR DE SECURITATE SI SE REVIZUIESTE IN UNA DIN URMATOARELE SITUATII:

1.  cel putin odata la 3 ani, pentru corelarea cu dinamica parametrilor interni şi externi care genereaza si/sau modifica riscurile la securitatea fizica a unitatii;
2.   in cel mult 60 de zile de la producerea unui incident de securitate la unitatea respectiva;
3.  in cel mult 30 de zile de la modificarea caracteristicilor arhitecturale, functionale sau a obiectului de activitate al unitatii.

EVALUARE DE RISC LA SECURITATE FIZICA: CONDITIA NECESARA PENTRU DEPUNEREA SPRE AVIZARE A PLANULUI DE PAZA AL UNEI UNITATI.

evaluare riscuri psihosociale

EVALUARE RISCURI PSIHOSOCIALE

Riscurile psihosociale sunt generate de conceperea, organizarea și gestionarea precara a activitatii, precum si de un context social necorespunzator la locul de munca si pot avea efecte negative pe plan psihologic, fizic sau social, precum stresul la locul de munca, epuizarea sau depresia.
evaluare riscuri ergonomice

EVALUARE RISCURI ERGONOMICE

evaluare a riscurilor ergonomice cu un nivel ridicat de calitate trebuie sa corespunda sarcinilor efectuate zilnic de catre lucratori. ADRIA EXPERT a dezvoltat aplicatii si pentru diverse metodologii de evaluare a riscurilor ergonomice, precum: QEC, REBA, RULA, WISHA Lifting Calculator, ERGO Expert - metodologie dezvoltata de Adria Expert, adaptata cerintelor si necesitatilor din Romania.
evaluare riscuri profesionale

EVALUARE RISCURI PROFESIONALE

Evaluarea de risc profesionala este un pas important in protejarea angajatilor cat si a afacerilor dar si o respectare a legii. Aceste evaluari  ajuta la diminuarea riscurilor de la locul de munca - cele ce au un potential marit de a provoca rani serioase. In multe cazuri, cateva masuri simple pot cotrola cu usurinta riscurile profesionale.
evaluare risc la incendiu

EVALUARE RISC LA INCENDIU

Evaluarea riscului de incendiu reprezintă procesul de estimare și cuantificare a riscului asociat unui sistem, denumit în continuare risc de incendiu existent, determinat pe baza probabilității de producere a incendiului și a consecințelor evenimentului respectiv, precum și de comparare a acestuia cu un nivel limită prestabilit, denumit în continuare risc de incendiu acceptat.

ADRIA EXPERT OFERA SERVICII DE EVALUARE DE RISC LA SECURITATE FIZICA, EVALUATORII SAI FIIND INSCRISI IN REGISTRUL NATIONAL AL EVALUATORILOR DE RISC LA SECURITATEA FIZICA.

office@adriaexpert.ro