PSI: SERVICII SI CONSULTANTA - PREVENIREA SI STINGEREA INCENDIILOR

SERVICII SSM SI PSI - CONSULTANTA PROFESIONALA PROTECTIA MUNCII

servicii psi, prevenirea si stingerea incendiilor
PSI: Serviciile de prevenirea si stingerea incendiilor se adreseaza tuturor angajatorilor, indiferent de domeniul de activitate, conform Legii 307/2006, pentru protectia persoanelor si a bunurilor companiei impotriva incendiilor.

Conform legislatiei in vigoare, toate companiile, institutiile sau organizatiile din Romania sunt obligate sa organizeze intern activitati specifice de ”securitate si sanatate in munca” si de ”prevenire si stingere a incendiilor” – SSM si PSI.
Acest lucru se poate realiza fie prin angajarea unui salariat specializat în domeniul SSM si/sau Cadru tehnic PSI, fie prin externalizarea serviciilor catre o companie specializata. A doua situatie presupune o eficientizare mai buna a costurilor si aplicarea celor mai noi normative SSM si PSI.

AdriaExpert urmareste excelenta in activitatile desfasurate și are un puternic angajament in a oferi cele mai bune servicii de consultanta în domeniul Situatiilor de Urgenta (PSI – Prevenirea si Stingerea Incendiilor)

PSI: SERVICII PRIVIND ORGANIZARE ACTIVITATII DE APARARE IMPOTRIVA INCENDIILOR (PSI) CONSTAND IN URMATOARELE ACTIVITATI:

dispozitia privind structura cu atributii de aparare impotriva incendiilor;

dispozitia privind infiintarea comisiei de aparare in domeniul situatiilor de urgenta;

dispozitia privind organizarea apararii impotriva incendiilor;

dispozitia privind obligatiile conducatorilor locurilor de munca;

dispozitia privind obligatiile personalului salariat;

dispozitia privind utilizarea focului deschis si reglementarea executarii lucrarilor periculoase;

dispozitia privind reglementarea fumatului;

dispozitia privind instruirea angajatilor;

dispozitia privind inceperea lucrarilor de executie la constructii;

dispozitia privind reguli si masuri la utilizarea, depozitarea substantelor periculoase;

dispozitia privind incheierea oricaror acte de transmitere temporara a dreptului de folosinta;

dispozitia privind desemnarea cadrului tehnic cu atributii in domeniul PSI;

dispozitia privind masuri speciale PSI pentru perioadele caniculare sau secetoase;

dispozitia privind reglementarea asigurarii cailor de acces, evacuare si de interventie;

PSI: INTOCMIREA SI DIFUZAREA DOCUMENTELOR SPECIFICE ACTIVITATII DE APARARE IMPOTRIVA INCENDIILOR (PSI) - LISTE, SITUATII, INSTRUCTIUNI, GRAFICE, PLANURI

elaborarea fisei obiectivului;

elaborarea programului de masuri privind imbunatatirea activitatii de aparare impotriva incendiilor;

intocmirea echipei de interventie in caz de incendiu;

intocmirea instructiunilor de aparare impotriva incendiilor pentru locurile de munca;

elaborarea procedurilor de instruire pe categorii de instructaje conform Dispoziţtilor generale privind instruirea in domeniul situatiilor de urgenta, aprobate prin OMAI;

intocmirea planurilor de evacuare in caz de incendiu si de interventii;

culegerea normelor specifice de P.S.I. pentru activitatile intreprinse;

PSI: INTOCMIREA REGISTRELOR SPECIFICE PREVENIRII SI STINGERII INCENDIILOR (PSI):

elaborarea registrului permiselor de lucru cu focul;

elaborarea registrului de control pentru instalatiile de detectare, semnalizare, alarmare, alertare, limitare si stingere a incendiilor;

elaborarea registrului de evidenta a exercitiilor de interventie;

elaborarea registrului evidentei evenimentelor;

reglementarea privind efectuarea lucrarilor cu foc deschis in spatiile institutiei;

Evaluare riscuri - Aplicatia Merp Manager

Aplicatia Evaluare Riscuri, Merp Manager

Siguranta Proceselor - Aplicatia Hazop Hazid

Aplicatia Hazop Hazid - Siguranta Proceselor

Gestionarea Santierelor - Aplicatia Site Manager

Aplicatia Site Manager - Gestionarea Santierelor

ADRIA EXPERT
  va ofera intreaga gama de stingatoare noi:

– stingatoare de incendiu cu pulbere
– stingatoare cu spuma mecanica
– stingatoare cu CO2
Mai multe detalii...

De asemnea, societatea noastra va ofera urmatoarele servicii si produse:
– intocmire planuri de evacuare afisabile si planse de organizare a apararii impotriva incendiilor:
– materiale auxiliare SSM– truse sanitare de prim ajutor
– indicatoare de avertizare (autocolante)
Mai multe detalii...

ADRIA EXPERT - OFERA SERVICII DE CONSULTANTA IN DOMENIUL DE PREVENIRE SI STINGERE A INCENDIILOR (PSI).

office@adriaexpert.ro