SERVICII SITUATII DE URGENTA (SU)

PROTECTIA MUNCII, SITUATII DE URGENTA SSM

servicii situatii de urgenta (su) ssm

Va oferim  solutii ce va vor ajuta sa va conformati cerintelor legale in vigoare privind situatiile de urgenta (SU).

Respectarea acestor cerinte conduce la reducerea riscului de incendiu, accidentelor munca. Prevenirea si Stingerea Incendiilor (P.S.I.) si Protectia Civlia sunt necesare, iar obligativitatea administratorului de a intocmi documentele necesare, de a lua masurile corespunzatoare de securitate si sanatate in munca si de a informa angajatii cu privire la pericolele si riscurile existente, este necesara pentru siguranta atat a angajatilor cat si a bunurilor materiale ale companiei, conform Legii 307/2006 privind Prevenirea si Stingerea Incendiilor, Normelor Generale din 2007, si a Legii 481/2004 privind Protectia Civila.

ACTIVITATI OBLIGATORII IN DOMENIUL SITUATIILOR DE URGENTA (SU):

instruirea si testarea tuturor salariatilor din punct de vedere al situatiilor de urgenta, consemnarea fiselor individuale de instruire (conf. Ordin 712/2005);

elaborarea sau actualizarea, dupa caz, a documentelor prin care se stabilesc atributii si raspunderi din punct de vedere al situatiilor de urgenta (decizii interne, acte de autoritate);

planificarea a exercitiilor de evacuare si interventie;

elaborare, afisare planuri de evacuare, planuri de interventie;

evaluarea riscului de incendiu;

organizarea activitatii de aparare impotriva incendiilor la locul de munca (conf. Legii 307/2006, modificata si completata);

elaborare proceduri de actiune pentru alte situatii de urgenta (cutremure, inundatii, accidente chimice, amenintari cu bomba);

orice alte documente specifice activitatii de prevenire si stingere a incendiilor sau apararii civile necesare conform legislatiei de specialitate, in vigoare (Legea 307/2006 si Legea 481/2004) ‐ lista orientativa a documentelor;

DOCUMENTATIE SITUATII DE URGENTA (SU):

intocmirea planurilor de evacuare in caz de incendiu;

intocmirea planurilor de depozitare a marfurilor (unde este cazul);

fisa postului (inclusiv modul de insusire si respectare a masurilor pentru prevenirea si stingerea incendiilor;

instructiuni specifice de prevenirea si stingerea incendiilor pentru fiecare loc de munca;

procedura de evacuare;

Evaluare riscuri - Aplicatia Merp Manager

Aplicatia Evaluare Riscuri, Merp Manager

Siguranta Proceselor - Aplicatia Hazop Hazid

Aplicatia Hazop Hazid - Siguranta Proceselor

ADRIA EXPERT, CONSULTANTA SI SERVICII PENTRU SITUATII DE URGENTA (SU).

office@adriaexpert.ro