APLICATIE SSM: SOFT MERP MANAGER: MANAGEMENTUL RISCURILOR COMPANIEI

APLICATII SSM, SOFTURI PROTECTIA MUNCII, EVALUAREA RISCURILOR PROFESIONALE

aplicatie ssm merp manager
Tariful include și:
- instruirea de 2 ore (în sistem videoconferință) pentru persoanele care vor utiliza aceasta aplicație. (Se va prezenta metodologia MERP și modul eficient de utilizare al aplicației)
- asistenta tehnica si Upgrade la noile versiuni timp de 1 an de la data achizitiei
APLICATIA MERP MANAGER este singura aplicatie COMPLETA pentru activitatea SSM.
Aplicatia MERP Manager
este dezvoltata de ADRIA EXPERT si este un instrument excelent, o abordare riguroasa si structurata de identificare, estimare si evaluare a riscurilor, bazata pe standardul EN ISO 12100/2010 cu actualizările ulterioare, care va permite sa cunoasteti si sa tineti sub control toate riscurile profesionale din companie.
Aplicatia MERP Manager ofera o gama intreaga de facilitati, astfel încat utilizatorii, echipa MERP, sa aiba o gestiune completa asupra evaluarii riscurilor obtinand rezultatele cele mai bune. De asemenea, rapoartele se genereaza intr-o forma atractiva si usor de urmarit.

Cu ajutorul aplicației puteți efectua un număr nelimitat de evaluari de risc.

Aplicatia MERP MANAGER include urmatoarele module:

1

Gestionarea posturilor de lucru

2

Gestionarea lucratorilor

3

Gestionarea Echipamentelor individuale de protectie (EIP) si a Echipamentelor de lucru (EIL) - inclusiv generare tabel evaluare EIP

4

Gestionarea activitatilor principale din companie

5

Gestionarea evenimentelor care au avut sau care vor avea loc in companie

6

Gestionarea Zonelor cu risc ridicat si specific

7

Audit intern simplu sau complex

8

Evaluarea riscurilor profesionale

9

Gestionarea masurilor de prevenire si protectie si urmarirea implementarii acestora. Planul de prevenire și protecție. Evidențierea resurselor necesare implementării măsurilor din plan.

10

Manager de rapoarte (peste 120 de tipuri de rapoarte diferite) (print, export format Pdf, Word, Excel)

11

Registrul unic al accidentelor de muncă (ușoare, cu ITM etc.) și al incidentelor periculoase

12

Gestionare echipamente cu generarea fișei fiecărui echipament (inclusiv reviziile, reparațiile)

13

Situația echipamentelor de muncă ce sunt sub incidența ISCIR

14

Gestionare autorizări (interne, externe) personal

15

Generare fișe individuale de instruire

 1. Modulul Gestionarea posturilor de lucru permite:
 • Definirea tuturor posturilor de lucru din companie
 • Pentru fiecare post de lucru se vor introduce datele necesare
 • Informatia este operata o singura data si este accesibila oricarui modul ii este necesara
 • Generarea listei posturilor de munca ce necesita autorizari, atat interne cat si externe
 • Generarea listei posturilor de munca ce necesita control medical periodic, testare aptitudini,control psihologic
 • Tiparirea situatiilor selectate de utilizator
 1. Modulul Gestionarea lucratorilor permite:
 • Introducerea nominala a lucratorilor si asocierea cu posturile din Modulul Gestionarea posturilor de lucru
 • Pentru fiecare lucrator, aplicatia MERP-Manager permite introducerea/modificarea datelor personale
 • Definirea de grupuri de lucratori, pentru care se pot atribui actiuni specifice sau se pot obtine rapoarte doar pentru lucratorii ce apartin de un anumit grup
 • Generarea Fisei de evaluare pentru grupele sensibile la riscuri specifice (femei insarcinate, lauze sau care alapteaza, persoane cu handicap, tineri sub 18 ani)
 • Gestionarea persoanelor care sunt apt conditionat
 • Obtinerea de rapoarte personalizate, configurabile de catre utilizator
 1. Modulul Gestionarea Echipamentelor individuale de protectie (EIP) permite:
 • Introducerea/modificarea/completarea echipamentelor individuale de protectie (EIP)
 • Pentru fiecare EIP introducerea sortimentului, a calitatii de protectie etc
 • Asocierea EIP-ului la fiecare post de lucru in meniul Gestionarea posturilor de lucru
     4. Modulul Gestionarea activitatilor principale din companie permite:
 • Introducerea/modificarea activitatilor principale din companie
 • Asocierea posturilor de lucru care participa la aceste activitati sau sunt influentate de acestea
 
Pentru o mai buna gestionare, se recomanda ca prima activitate sa fie activitatea generala din companie. Aceasta activitate generala, va fi marcata prin bifarea checkbox-ului aflat in partea inferioara a ferestrei – “Activitate generala”. Aceasta marcare este importanta deoarece, doar pentru activitatea marcata astfel (activitatea generala) se va putea realiza importul riscurilor si a masurilor aflate in template.
Activitatea generala include activitati, situatii de munca, sarcini de munca etc., care pot genera riscuri pentru toti lucratorii, indiferent de postul de lucru pe care il ocupa. De exemplu: caile de circulatie, semnalizarile de securitate, organizarea primului ajutor si a interventiilor in caz de SU etc. – acestea genereaza riscuri sau sunt sustinute, pentru tot personalul din companie.
 Atentie! Evaluarea riscurilor se efectueaza plecand de la activitati, prin urmare, gestionarea corespunzatoare a acestora, din acest modul, reprezinta un pas important in reusita evaluarii riscurilor.
     5. Modulul Gestionarea evenimentelor care au avut sau care vor avea loc in companie
Aplicatia MERP-Manager faciliteaza legatura directa intre eveniment si riscul/riscurile care s-au manifestat in producerea evenimentului. Acest lucru este esential intr-o corecta gestionare a riscurilor din companie.

     6. Modulul Gestionarea Zonelor cu risc ridicat si specific permite:
 • Introducerea/modificarea zonelor cu risc ridicat si sfecific din companieIntroducerea/modificarea riscurilor identificate in companie
 • Realizarea legaturii directe intre aceste zone cu risc ridicat si specific si riscurile din cauza carora aceste zone sunt periculoase, precum si masurile de prevenire si protectie aferente.
     7. Modulul Audit intern simplu sau complex
In acest modul se poate efectua un audit intern simplu: identificare pericole/riscuri sau un audit intern complex care are ca rezultat nivelul de securitate in munca, atat partial cat si global.

     8. Modulul Evaluarea riscurilor profesionale permite:
 • Stabilirea membrilor si introducerea echipei de evaluare
 • Gestionarea agendei intalnirilor echipei de evaluare
 • Harta riscurilor la nivelul companiei
 • Stabilirea celor 3 matrici ale riscurilor (la momentul si in stadiul in care s-au actualizat datele evaluarii riscurilor), care reprezinta:
  •  situatia actuala a riscurilor fara protectii (G x e)
  •  situatia actuala a riscurilor cu protectiile existente
  •  situatia viitoare a riscurilor, dupa ce se vor lua masurile de prevenire si protectie propuse in urma evaluarii fiecarui risc
 •  Pentru activitatea generala, importul riscurilor si a masurilor din template vizualizarea intr-un tabel a tuturor riscurilor legate de o activitate
 •  Vizualizarea in detaliu a fiecarui risc
 •  Importul/mutarea/copierea unui risc de la o activitate la alta vizualizarea si accesul la masurile de prevenire si protecție, evenimentele si zonele periculoase asociate fiecarui risc
 •  Vizualizarea si alegerea posturilor de lucru afectate de fiecare risc in parte
 •  Actualizarea automata (dupa comanda) a posturilor de lucru asociate activitatilor si riscurilor
    9. Gestionarea masurilor de prevenire si protectie si urmarirea implementarii acestora
Un modul foarte util pentru introducerea masurilor de prevenire si protectie si urmarirea implementari acestora.

   10. Manager rapoarte
Cu ajutorul acestui meniu se pot genera peste 60 de rapoarte in forme si stiluri diferite.
Pentru a genera un raport, trebuie ales mai intai tipul de raport din lista.
Apoi, se selecteaza diferite criterii de generare ale raportului, de ex. ordinea inregistrarilor, nivelul descrescator al riscurilor, ordinea de implementare a masurilor etc.
Obs. Unele rapoarte, prezinta implicit anumite date codificat, de exemplu intro situatie a riscurilor se prezinta codificat personalul (doar codul nu si denumirea in clar). Pentru a genera denumirea in clar a personalului se bifeaza ceckboxul “Denumire Post in clar”.
Toate rapoartele, odata afisate pe ecran, pot fi listate direct la imprimanta sau exportate in format pdf.
Unele rapoarte permit si exportul in format Excel sau Word.

Exemple de rapoarte:
 • Fisa posturilor de munca
 • Fisa activitatilor
 • Evaluarea riscurilor
 • Evaluarea riscurilor reziduale
 • Plan de prevenire si protectie
 • Lista zonelor cu risc ridicat si specific (zone periculoase)
 • Situatia autorizarilor interne si externe
 • Situatia personalului care necesita examen medical suplimentar
 • Lista EIP
 • Urmarirea implementarii masurilor din planul de prevenire si protectie
 • Evidenta evenimentelor
 • Relatia risc-zone periculoase
 • Relatia risc-evenimente
 • etc.
AVANTAJ: LICENTA TERMEN NELIMITAT!

O alta facilitate a Aplicatiei MERP-Manager este aceea ca utilizatorul poate sa scrie, direct in aplicatie, diferite texte care sal ajute in lucru. Aceste note se salvează in baza de date si vor aparea de fiecare data cand se va deschide fereastra „Help” in contextul respectiv.
 
Metodologia MERP elaborata de ADRIA EXPERT, face parte din categoria metodelor analitice, semicantitative si consta, in esenta, in identificarea tuturor factorilor de risc importanti din sistemul analizat (unitate de munca/loc de munca) si cuantificarea dimensiunii riscului pentru fiecare factor de risc in parte, pe baza combinatiei dintre gravitatea vatamarii/consecintei maxime previzibile si a probabilitatii de producere a vatamarii.
Tinand cont de masurile de prevenire si protecţie existente, se poate estima si evalua nivelul riscului actual la care sunt expusi lucratorii. In urma implementarii masurilor de prevenire si protectie propuse, se estimeaza nivelul riscului rezidual potential.
Aplicatia MERP Manager
Aplicatia MERP Manager
Aplicatia MERP Manager
Ce poate face Aplicatia MERP-Manager pentru afacerea ta?

Pe plan uman:
Cresterea gradului de siguranta la locurile de munca
Reducerea numarului de accidente de munca si imbolnaviri profesionale
Cresterea gradului de satisfactie al lucratorilor, prin ameliorarea conditiilor de  munca
 
Pe plan financiar:
Reducerea costurilor legate de accidentele de munca si imbolnaviri profesionale
Optimizarea profitului companiei, prin cresterea productivitatii muncii
Suport informational pentru sedintele trimestriale ale Comitetului de Securitate si Sanatate in Munca
Posibilitatea gestionarii unui numar mare de evaluari pentru mai multe societati si actualizarea rapida a acestora
Siguranta faptului ca v-ati realizat obligatiile legale si ca, in cazul unui control, aveti toate documentele solicitate
 
Prin mijloacele sale de analiza, estimare si evaluare, aplicatia MERP-Manager este potrivita si satisface absolut toate necesitatile scopului urmarit, pentru majoritatea companiilor, inclusiv acelea care activeaza in domenii tehnologice cu riscuri foarte mari, cum ar fi industriile de petrol si gaze, uzine chimice si petrochimice, industriile constructoare de masini, constructii, transporturi etc.

Prin aplicarea masurilor existente in doar doua documente centralizatoare pentru fiecare loc de munca: fisa de evaluare a riscurilor si fisa de masuri propuse (Planul de Prevenire si Protecție), locurile de munca devin sigure.

In prima fisa se înscriu factorii de risc identificati, parametrii de cuantificare ai acestora, consecinta maxima previzibila, clasele de gravitate si frecventa, nivelul de risc pentru fiecare factor de risc in parte precum, factorii de obiectivitate si elemente ce descriu cat mai exact controlul riscurilor.
Fisa de masuri propuse, contine o lista cu masurile tehnice, organizatorice, igienico-sanitare si de alta natura, necesare pentru combaterea actiunii fiecarui factor de risc de la locul de munca evaluat, ierarhizate in functie de prioritatea de implementare a acestora.

Succint, pasii parcursi pentru efectuarea evaluarii riscurilor profesionale sunt urmatorii:

 1. Se introduc in aplicatia MERP-Manager datele companiei.
(date firma, descrierea firmei, domeniul de activitate, locatie, echipa de evaluare, date despre personal etc.)
 1. Se introduc unitatile de muncă (UM) si/sau punctele de lucru ale companiei
(date legate de locatie, echipa de evaluare, date despre personal etc.)
 1. Se indentifica procesele/activitatile/sarcinile care se executa in cadrul UM si/sau punctului de lucru
(descrierea activitatii, numarul de persoane implicate in aceasta activitate, echipamentele si materiile prime utilizate, ce nu merge bine, observatii etc.)
 1. Se seteaza valorile si matricile pentru Gravitate, Expunere, Probabilitate si Risc.
 2. Se identifica pericolele existente pentru fiecare categorie de persoane ce pot fi afectate
 3. Se identifica riscurile pentru fiecare activitate in parte si se precizeaza care sunt categoriile de personal afectate de fiecare risc.
 4. Se efectueaza o analiza, o estimare si o evaluare a fiecarui risc, dupa cum urmeaza:
     a. Se identifica natura riscului;
     b. Se identifica din ce componenta a sistemului de munca face parte riscul;
     c. Se identifica si se analizeaza cauzele care pot duce la manifestarea riscului;              
     d. Se evalueaza consecintele in cazul in care riscul se manifesta;
     e. Se identifica gravitatea vatamarii maxime posibile (G).

Nota:
Gravitatea vatamarii este in directa relatie cu natura pericolului, de aceea, gravitatea vatamarii maxime posibile nu se poate reduce prin controale sau protectii, ci doar prin eliminarea sau diminuarea (naturii) pericolului.

     f. Se identifica sau, dupa caz, se estimeaza durata sau frecventa de expunere la pericol (e).
    g. In urma operatiunilor de la punctele e. si f. se poate face o estimare a riscului potential (Rp);

Nota:
Riscul potential (Rp) este un risc actual, un risc existent, poate produce consecinte cu gravitatea maxima posibila, dar este tinut sub control doar de masurile de prevenire si protectie existente. Este necesar sa cunoastem nivelul acestui risc potential, deoarece acesta, in lipsa controalelor si a protectiilor existente (acestea se pot defecta, deteriora, iesi din uz, inlatura accidental etc.), devine riscul real si actual cu care se confrunta (la care se expun) lucratorii.

     h. Se identifica protectiile, controalele, masurile de prevenire si protectie existente pentru a tine acest risc sub control;
     i. Se face o analiza a eficientei acestor protectii, controale, masuri de prevenire si protectie existente pentru a tine sub control riscul (Mr);
     j. Se consemneaza opinia personalului direct expus acestui risc;
     k. Se estimeaza probabilitatea de aparitie a evenimentului periculos (po);
     l. Se evalueaza posibilitatea de evitare sau de diminuare a vatamarii in cazul in care evenimentul periculos se produce (L);
     m. Pe baza grilelor de calcul a probabilitatii de producere a vatamarii (P) se calculeaza matematic aceasta probabilitate.
     n. Pe baza grilelor de calcul a nivelului riscului se calculeaza nivelul riscului rezidual actual (Rra) sau riscului actual (Ra);
               
Nota: Riscul actual (Ra) este riscul actual real la care sunt expusi lucratorii. Acesta este si un risc rezidual, de obicei, deoarece este riscul ce a ramas dupa implementarea masurilor de prevenire si protectie existente.

     o. In functie de nivelul riscului final – Rf, de criteriile de securitate cerute, se fixeaza obiectivele actiunilor urmatoare;
     p. In functie de obiectivele propuse, echipa de evaluare, in urma unei sesiuni de brainstorming, propune masurile care aduc riscul analizat la nivelul cerut;
     r. Se efectueaza o reevaluare a parametrilor riscului, luand in considerare masurile propuse, si ce efect au acestea asupra: gravitatii, duratei sau frecventei de expunere, probabilitatii de aparitie a evenimentului periculos a posibilitatii de evitare/diminuare a vatamarii;
     s. Se face o estimare a nivelului riscului rezidual final (Rrf) tinand cont de rezultatele de la punctul r.
     t. Se consemneaza concluziile finale;

9. Se utilizează Managerul de rapoarte pentru a vizualiza/lista datele prelucrate
 • Cu ajutorul specialistilor desemnati in echipa de evaluare, se va elabora un proiect de plan de masuri aplicabile pericolelor identificate, in functie de importanta acestora; fiecare masura va fi evaluata din punct de vedere al eficientei sale, respectiv al calitatii, costurilor si resurselor necesar a fi alocate, in raport cu efectele aplicarii sale (eliminarea pericolelor, diminuarea consecintelor, estimarea riscului rezidual); propunerile finale vor fi insotite de detaliile necesare actului decizional.
Aplicatia MERP-Manager este in limba romana.
Documentatia de instalare si utilizare a aplicatiei este in limba romana.
 Pentru varianta in limba engleza, va rugam sa ne contactati.


Conditii de instalare si utilizare a aplicatiei MERP-Manager

Sistem de operare: Windows 7 sau ulterioare
(aplicatia a fost testata pe Microsoft Windows 7 si Micrososft Windows 10)
Spatiu pe disc: minim 500 Mb
 
Alte cerinte:
 • Toate drepturile (de scriere, de modificare, de creare, de stergere etc.) pentru aplicatie in directorul in care este instalata
 • Pe calculatorul pe care este instalata aplicatia sa fie instalat minim Microsoft Office 2003
TARIF: 1,700 RON + TVA/ licenta


ALTE APLICATII SSM, PSI SI SU DEZVOLTATE DE ADRIA EXPERT:

APLICATIA FMEA
aplicatia ssm fmea lopa
APLICATIA HAZOP HAZID
Aplicatia ssm hazop hazid
APLICATIA AUDIT SSM
aplicatia ssm audit ssm
APLICATIA QEC
aplicatia ssm qec
SITE MANAGER
aplicatia ssm site manager
APLICATIA LOTUS
aplicatia ssm lotus

AVETI NEVOIE DE MAI MULTE DETALII CU PRIVIRE LA APLICATIA SSM: MERP MANAGER?

office@adriaexpert.ro