SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA (SSM)
Adria Expert va ofera solutii viabile si profesionale de securitate si sanatate in munca (SSM) adaptate fiecarui client...
EVALUARE RISCURI PROFESIONALE
O evaluare de risc profesional este o examinare atenta a ceea ce ar putea cauza vatamari oamenilor astfel incat sa se poata lua masuri...
autorizare interna electricieni

AUTORIZARI INTERNE ELECTRICIENIEchipa ADRIA EXPERT este formata din electricieni autorizati cu vasta experienta in domeniu. Asiguram servicii de autorizare interna electricieni.

ADRIA EXPERT va ofera ofera consultanta, eliberare documente, instruiri si testari specifice in vederea obtinerii acestui tip de autorizare interna, conform legislatiei in vigoare.

Autorizare interna SSM electricieni se efectuează, după cum urmează:
01

Elaborare deciziei de constituire a comisiei de autorizare;

02

Elaborarea materialelor de instruire si a testelor;

03

Instruirea SSM a personalului in legatura cu specificul meseriei (riscuri specifice, masuri de reducere a riscului);

04

Test de verificare a aptitudinilor practice;

05

Test de verificare teorie;

06

Evaluarea in urma testelor teoretice si practice;

07

Intocmirea procesului verbal de examinare;

Pentru grupurile mai mari de 5 persoane din același domeniu de activitate se acordă discount de 10%

Autorizare interna elecricieni  S.S.M. trebuie stabilita in instructiunile proprii ale angajatorului, astfel:

– Muncitorii, maistrii, tehnicienii, subinginerii si inginerii cu calificare de electrician sau asimilat acestuia (electromecanic, electrotehnic, instalatii electrice in constructii), indiferent de functie sau vechime, care isi desfasoara activitatea in instalatiile sau asupra instalatiilor electrice in exploatare ori in vecinatatea acestora, unde exista riscuri de natura electrica, trebuie sa fie autorizati.

Autorizare interna electricieni atesta indeplinirea conditiilor minime necesare ocuparii sau mentinerii postului sau functiei pe care urmeaza sa o exercite sau pe care o detine persoana in cauza.

Prin aceste autorizari interne electricieni se verifica competentele si cunostintele minime necesare postului ocupat de persoana in cauza, având in vedere incadrarea in grupele de autorizare pe care le solicita postul ocupat. Posturile/functiile de electricieni din cadrul unui angajator necesita anumite competente in postul ocupat, competente stabilite in grupele de autorizare:

Personalul autorizat trebuie sa fie incadrat, din punctul de vedere al SSM, in una din urmatoarele grupe:

grupa I – executant de lucrari in cadrul formatiei de lucru;

grupa a II-a – executant de manevre;

grupa a III-a – sef de lucrare;

grupa a IV-a – admitent la lucrari si/sau responsabil de manevre;

grupa a V-a – emitent;

Necesitatea autorizarii interne a electricienilor este stipulata de Ordinul A.N.R.E Nr.11 din 2013.

Hotarare de Guvern nr. 1146/2006:
Anexa 1 pct.3.3.25. „Instalatiile sau echipamentele de munca electrice trebuie sa fie exploatate, intretinute,reglate, reparate si puse sub tensiune numai de catre personal calificat in meseria de electrician autorizat din punctul de vedere al securitatii muncii. Autorizarea personalului pentru lucru la instalatiile tehnice electrice in activitatile de exploatare, intretinere si reparatii trebuie sa se realizeze, conform regulamentului pentru autorizarea electricienilor din punctul de vedere al securitatii muncii, pe baza de examen medical, psihologic si test de verificare a cunostintelor profesionale, de securitate si sanatate in munca si de acordare a primului ajutor”.

Optional, se asigura si cursuri de pregatire teoretica pentru autorizarea/reautorizare A.N.R.E. a electricienilor.

CE ARE VOIE SA FACA UN LUCRATOR NECALIFICAT?

sa schimbe sigurantele cu filet pana la 63 de amperi;

sa schimbe becurile;

sa verifice intrerupatoarele automate, sigurantele, butoanele de oprire in caz de urgenta;

sa curete echipamentul electric deconectat;

sa conecteze/deconecteze cabluri;

CE POATE FACE DOAR UN ELECTRICIAN?

lucrari în instalatii electrice;

conectarea prizelor, utilajelor, lampilor, etc.;

schimbarea directiei de rotatie a motoarelor electrice prin schimbarea a doi conectori (faze) la prizele şi racordurile industriale;

repararea echipamentului electric;

Luarea si respectarea masurilor de prevenire si protectie elimina suferinta umana in cazul accidentelor de munca, precum si amenzi costisitoare, litigii, pierderi materiale, pierderi de timp si pierderi de resurse.

office@adriaexpert.ro